Ο Σπυρίδων Λεπενιώτης δημιουργεί μια από τις πρώτες μονάδες οινοποίησης στην περιοχή και ξεκινά μια συνεργασία με τους παραγωγούς του τόπου του, η οποία διατηρείτε μέχρι σήμερα περνώντας από γενιά σε γενιά.

Ο Βασίλειος Λεπενιώτης αναλαμβάνει την επιχείρηση συνεχίζοντας την παράδοση της κληρονομιάς του προκατόχου του, ενισχύοντας τις σχέσεις με τους παραγωγούς της περιοχής και επενδύοντας στις πρώτες γραμμικές καλλιέργειες αμπέλου.

Ο Σπυρίδων Λεπενιώτης, η τρίτη γενιά του οινοποιείου έρχεται να αναλάβει την διεύθυνση και να δώσει νέα πνοή με νέες ιδέες επεκτείνοντας και εξελίσσοντας την επιχείρηση. Διατηρώντας πάντα τις ισορροπίες ανάμεσα στο παλιό και το καινούργιο συνεχίζοντας τις εξαιρετικές σχέσεις με τους παραγωγούς οι οποίες μετράνε πάνω από πενήντα χρόνια.